Jumaat, Julai 10, 2009

Sains dan agama tidak sepadan?Sains dan agama tidak sepadan semenjak dahulu disebabkan kaedah pembelajarannya. Dalam sistem pendidikan Inggeris, sains (malahan sistem kehidupan lain) dipisah daripada agama. Begitulah yang berlaku kepada sains dan agama. Ketika zaman kegemilangan sains Eropah, astronomi Galelio yang mengatakan bahawa matahari adalah pusat alam semesta dibunuh kerana bertentangan dengan pendapat pihak gereja. Bermula dari saat itu, ilmu sains (dan sistem kehidupan) terpisah daripada agama. Hal ini bermakna bermulanya era pensekularan ilmu sehinggalah hari ini tidak dikembalikan ke pada keadaan yang sepatutnya. Pada hal dalam kegemilangan tamadun Islam, pakar sains Islam juga merupakan seorang ahli agama. Justeru selepas eropah mencedok ilmu pakar sains Islam kemudian mengubah beberapa teori menggunakan nama Inggeris, kemudian mempromosikan ilmu itu kepada dunia, sains dan agama sudah dipisahkan sama sekali. Namun begitu, terdapat usaha untuk mengembalikan sains dan agama supaya seiring seperti yang dilakukan oleh Harun Yahya melalui penubuhan Yayasan Penyelidikan Islam (IRF) di Turki. Di Malaysia pula, pihak yang sedang mempelopori sains dan Islam melibatkan Akademi Sains Islam (ASASI).


Sains dibina atas autoriti.


Sains dibina atas autoriti ialah pengetahuan atau kajian sains yang dibuat menggunakan sumber asal Islam. Hal ini bermakna usaha kajian dimulakan sendiri oleh orang Islam menggunakan sumber nas (al-Quran atau hadis). Bukan sekadar mengambil contoh kajian sains Barat, kemudian membuat pengislamisasi sekiranya terdapat kebetulan (atau ketepatan) penemuan sains itu yang selari dengan asas al-Quran atau hadis. Hari ini kebanyakan orang Islam hanya mengambil malah terpesona dengan penemuan Barat kemudian mengabsahkan kehebatan mukjizat al-Quran seperti yang berlaku dalam kes Big Bang (letupan besar), herotan benua, bentuk bunga ros di langit, pemisahan dua sungai di laut dan sebagainya.

Islam memberi kebebasan kepada para saintis untuk mengkaji, namun ia menyedari keterbatasan intelek yang dimiliki manusia. Justeru, sains Islam menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan yang tertinggi. Dalam erti kata yang lain, dalam Islam, wahyu mengatasi akal kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan akal terbatas. Sains tidak boleh mengatasi wahyu. Apa-apa konklusi yang bercanggah dengan dasar-dasar wahyu dianggap sebagai konklusi sains yang salah dan apa-apa yang selari dengannya bolehlah diterima. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah al-Jathiyah ayat 20, “Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.”

Justeru, sains dalam Islam ialah sains yang berkonsepkan tauhid. Sains dalam Islam tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui rasulnya. Sains dalam Islam tunduk kepada al-Quran.

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Boleh jalaskan bagaimana ahli-ahli politik mempengaruhi kajian saintifik?