Sabtu, Disember 12, 2009

Kisah sahabat: Hakim bin Hizam

Hakim Bin Hizam Bin Khuwailid, seorang anak saudara kepada Khadijah radhiallahu ‘anha, isteri Rasulullah. Beliau hidup selama 120 tahun. Sebahagian hidup (60 tahun) dalam keadaan Jahiliyah dan 60 tahun dalam keadaan beriman. Ketika menang peperangan Hunain, nabi menyerahkan 100 ekor unta hasil ghanimah (rampasan perang). Selain beliau, ‘Amru Bin al-‘Asr dan Sufian al-Harbi juga mendapat habuan yang serupa.

Orang-orang yang tidak memperoleh harta yang begitu banyak mempertikaikan pembahagian itu. “Kenapa orang-orang Mekah yang kaya seperti mereka mendapatnya? Kenapa tidak kami?” Nabi menjawab, “Sesungguhnya aku terlebih kasih orang-orang yang tidak diberikan harta berbanding mereka yang diberikan harta. Aku melihat dalam hati mereka ada perasaan haloba.”


Hakim Bin Hizam meriwayatkan bahawa dia bertemu dengan nabi dan meminta bahagiannya. Lalu diberikan haknya. Kemudian dia berjumpa dan meminta lagi. Nabi pun memberikan bahagian yang dimohonnya. Suatu hari nabi mengatakan harta umpama sayur (segar bugar), sangat menarik minat sesiapa sahaja. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Hakim bin Hizam pun bersumpah bahawa dia tidak akan meminta-minta lagi. Janji ini dipegangnya sehinggalah apabila Khalifah Abu Bakr dan Umar al-Khattab mahu memberikan peruntukan ghanimah, dia menolak pemberian itu.

Hakim bin Hizam adalah seorang saudagar yang kaya. Setiap kali musim haji, dia menyedekahkan 100 ekor unta. Suatu ketika dia mendapat Darul An-Nadwah sebagai pusaka lima ketrunan. Rumah ini menjadi kebanggaan kaum Quraisy di Makkah, iaitu harta yang diwarisi dari moyangnya bernama Kushoi. Dia menjual rumah itu dengan harga seratus ribu dinar. Wangnya diserahkan kepada umat Islam.


Rumusan: Kuliah Maghrib, 11 Disember 2009. Ustaz Hanafi Bin Abdul Rahman, Masjid al-Hidayah, Sentul.

Tiada ulasan: