Ahad, November 08, 2009

Automasi pejabat

Terma automasi pejabat merujuk kepada peralatan dan kaedah yang diguna pakai dalam aktiviti pejabat yang memungkinkan aktiviti tersebut diproses secara bertulis, divisualkan atau dirakam (data audio visual) menggunakan bantuan komputer. Automasi pejabat bermaksud elemen-elemen yang digunakan membolehkan aktiviti pejabat dipermudah, ditingkatkan tahap capaiannya melibatkan sekumpulan kakitangan. Contoh aktiviti organisasi adalah seperti pengurusan data pengurusan, penyelenggaraan mesyuarat dan lain-lain.


Perisian Automasi Pejabat.

Secara am, program perisian automasi pejabat melibatkan hal-hal berikut:

 1. Pemprosesan susun atur huruf (word processing).

 2. Spreadsheet

 3. Presentation tool

 4. pangkalan data (database)

 5. penjadualan (scheduler)Pembekal utama perisian di atas termasuklah:

 1. AppleWorks

 2. Corel WordPerfect

 3. IBM/Lotus SmartSuite

 4. Microsoft Office

 5. Sun StarOffice

 6. OpenOffice (perisian sumber terbuka - percuma)


-----------------------#-------------------------------#--------------

Satu perkara yang dapat memastikan capaian dapat dibuat dalam sesebuah organisasi ialah rangkaian (networking). Sistem rangkaian melibatkan infrastruktur perkakasan seperti komputer/laptop, router, pencetak, dan rangkaian dalaman (LAN). Adakah anda memiliki bajet terhad untuk membangunkan sistem ini? Mungkin anda boleh mendapat gambaran berkaitan infrastruktur pembangunan LAN di pejabat dengan bajet kecil tetapi berpatutan. Anda boleh bertanya kepada sabahat saya, En. Hilmi Ismail (018-232 3869). Sekarang beliau melibatkan diri dalam projek pembangunan infrastruktur LAN di Kompleks Mahkamah Jalan Duta, KL. Sehingga kini, beliau hanya memberi fokus dalam projek infrastruktur LAN di Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu.

Tiada ulasan: