Sabtu, April 25, 2009

Kisah Sahabat: Sa'ad Ibn Waqqas


Sa'ad Ibn Waqqas merupakan orang yang ketujuh memeluk Islam. Beliau juga termasuk kalangan sepuluh orang yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad S.A.W. Keislamannya seawal usia 17 tahun, dan bermakna beliau berusia 40 tahun ketika kewafatan nabi. Beliau juga salah seorang daripada ahli mesyuarat nabi (syura) yang memutuskan hal-hal penting ketika fasa terawal Islam.

Sa'ad ibn Waqqas pernah berkata, "Demi Allah, akulah orang yang pertama memanah." Kenyataan ini merujuk kepada tugas pertama beliau setelah berhijrah ke madinah. Sebelum peperangan Badar, berlaku satu peperangan yang diketuai oleh
Sa'ad bin Waqqas. Istilah perang mengikut bahasa Arab ada dua, pertama Siriah. Kedua Ghazwah. Siriah ialah peperangan yang diarahkan oleh nabi dalam keadaan nabi tidak mengetuai peperangan. Manakala ghazwah adalah peperangan yang disertai oleh nabi. Siriah pertama berlaku di perkampungan Rabigh, iaitu pertembungan di antara pasukan Sa'ad Ibn Waqqas dengan tentera musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan al-Harbi. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin menang. Dalam sejarah perang, semua peperangan yang berlaku pada zaman nabi disertai oleh Sa'ad Ibn Waqqas.

Setelah kewafatan nabi, Sa'ad ibn Waqqas pernah dilantik sebagai Gabenor ketika zaman Saidina Usman bin Affan. Ketika peluasan wilayah, beliau ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Iraq. Dalam sejarah China, disebut bahawa kuburnya
terletak di Peking (sekarang dikenal sebagai Guangzoa). Tetapi di dalam Kitab Sejarah Arab, disebut bahawa kuburnya di Pergunungan Baqi' di Madinah - bersama-sama kubur sahabat-sahabat yang lain.


Rumusan kuliah Maghrib, Ustaz Hanafi Abdul Rahman, Masjid al-Hidayah, Sentul. 24 April 2009.
Nota: Alfadhil ustaz mengguna kitab al-Mausu'ah al-Maskariyyah, jilid 4. Untuk topik ini.


Tiada ulasan: