Rabu, September 16, 2009

Penggodam perlu menguji kepakaran mereka

AKTA 588, AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998


Seksyen 263(2) berbunyi,
"Seorang pemegang lesen hendaklah, apabila diminta secara bertulis oleh Suruhanjaya atau mana-mana pihak berkuasa lain, membantu Suruhanjaya atau pihak berkuasa lain itu setakat yang semunasabahnya perlu dalam mencegah pelakuan atau cubaan pelakuan sesuatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis Malaysia atau selainnya dalam menguatkuasakan undang-undang Malaysia, termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, pelindungan hasil awam dan pemeliharaan pertahanan negara."


Sebelum ini ada segelintir umat Islam Malaysia yang sensitif dengan kewujudan satu weblog yang menyesatkan. Pemiliknya sudah dihadapkan ke mahkamah kerana mengaku dirinya sebagai rasul kepada umat Melayu. Sefaham saya, apabila Seksyen 263(2) ingin digunakan, pihak yang akan dirujuk dalam kes ini adalah JAKIM. "Tentu sahaja JAKIM bersetuju memutuskan kandungan weblog itu bahaya dan mengancam akidah umat Islam," kata saya kepada seorang rakan.

Saya katakan kepada rakan itu, "Tunggu sekurang-kurangnya seminggu lagi."
Dan benarlah yang saya katakan, ada sekumpulan manusia yang menggelar diri sebagai Geng 26, Cybertrooper berjaya menggodam weblog tersebut.
Semoga usaha kecil itu dinilai besar di sisi-NYA.

Tiada ulasan: