Selasa, Jun 23, 2009

Tentang mazhab

Selepas 70 tahun kewafatan nabi, imam Nu'man bin Thabit dengan gelaran Imam Abu Hanifah muncul.


Selepas 80 tahun kewafatan nabi, muncul pula Imam Muhammad bin Idris dengan gelaran Imam As-Syafi'e.


Kemudian setelah 140 nabi wafat, lahir pula Imam Malik bin Anas yang digelar Imam Maliki.


Dan selepas 154 tahun kewafatan nabi, lahir pula Imam Ahmad bin Hanbal; digelar Imam Hanbali.


Sabda nabi, “Khairu al-Naas qarni, thumma al-ladzi yaduunahum, thumma al-ladzi yaduunahum”
Maksudnya, “Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian mereka yang mengikuti mereka (kurun kedua), kemudian mereka yang mengikuti mereka (kurun ketiga).
Hadis ini menyebutkan bahawa zaman 300 tahun bermula dari zaman baginda sehingga tabi'iin dan tabi' at-taabi'iin adalah golongan yang terbaik. Selepas daripada mereka, sinar Islam dari segi keilmuan mulai luntur lantaran mereka semakin jauh daripada yang asal (dari segi ketulenan sumber ilmu).


Imam yang disebut dalam para di atas, menurut kesepakatan ulama (ittifaq ulama) wajib diikuti oleh umat Islam mutakhir. Setiap manusia wajib berpegang dengan salah satu mazhab yang empat ini kerana mereka diiktiraf dari segi penguasaan ilmu Islam yang pelbagai dan layak melakukan ijtihad. Kebimbangan yang berlaku zaman sekarang ialah tidak berpegang pada mana-mana mazhab, kononnya mereka mahu mengikut nabi sahaja. Sehingga sesetengah golongan menyatakan semua bidaah adalah sesat. Adapun bidaah adalah perkara yang tidak dibuat pada zaman nabi dalam hal agama. Maka golongan ini menuduh perkara itu tidak boleh, perkara ini haram dan menyesatkan. Walhal kalau dilihat pada zaman Khalifah Usman, beliau mengumpulkan al-Quran lalu dijilidkan sehingga dikenal sebagai mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani yang kita tatap hari ini, asalnya dalam bentuk (catatan awal para sahabat) yang tidak bertitik dan berbaris. Maka dari kalangan sahabat-sahabat yang arif dalam ilmu balaghah, tajwid, nahu dan sebagainya menjalankan usaha untuk memudahkan orang yang tidak mahir bahasa Arab agar dapat membaca al-Quran. Apakah ini juga dinamakan sebagai bidaah. Apakah dengan ini Khalifah Uthman sesat? Sebab itu dalam satu hadis lain, nabi memerintahkan agar umat Islam mengikut sunnah baginda dan khulafaa ar-Rashidiin.Dan siapalah kita untuk menjadi orang yang tidak bermazhab?


------ Catatan kuliah Maghrib, 15 Jun 2009, Masjid Al-Hidayah, Sentul.

Tiada ulasan: