Isnin, Jun 15, 2009

Takbiratul Ihram


Dikatakan takbir yang mengharamkan apa-apa yang halal sebelum solat seperti pergerakan yang banyak, makan, minum dan bercakap-cakap.
Lafaz takbir ialah Allaahu Akbar.

Dan tidak memadai (tidak sah) takbir itu


  1. jika diganti kalimah lain yang menunjukkan makna yang hampir sama seperti Allaahu Kabiir atau Allaahu 'Aziim.

  2. Juga tidak sah jika ditukar kalimah Allah dengan Asma Allah yang lain seperti menyebut Al-Rahmaanu Akbar.

  3. Jika disebut dengan melenyapkan sebahagian huruf seperti menyebut Allaahu ...bar (yakni hilang sebutan 'ak' pada kalimah 'Akbar'.

  4. Jika ditambah dengan alif hamzah istifham (alif bi ma'na hal) sama ada pada kalimah Allaah dengan menyebut Aaallaahu Akbar yang membawa maksud 'Adakah Allah Maha Besar?' atau menambah alif hamzah istifham pada kalimah 'Akbar' dengan menyebut Allaahu Aaakbar yang membawa makna 'Allah, Adakah Maha Besar?'.

  5. Jika dipanjangkan kalimah 'Akbar' menjadi 'Akbaar' kerana 'Akbaar' bermaksud rebana/gendang.

  6. Jika seseorang ragu-ragu sama ada takbirnya sudah sempurna untuk menghadirkan niat solat, maka hendaklah dia mengulangi dalam bilangan ganjil. Bermakna takbir kali yang kedua adalah tidak sah kerana diselubungi keraguan. Maka hendaklah dia mengangkat takbir untuk kali ketiga, dan takbir itulah yang dikira takbir yang sah. Begitulah seterusnya, jika masih timbul keraguan pada tabir ketiga, secara automatik takbir keempat tidak sah, dan hendaklah dia mengangkat takbir kelima.

  7. Jika tidak disebut sekadar didengar oleh telinga kerana Takbiratul ihram termasuk dalam rukun Qauli (perkataan). Yaitu menyebut takbir dalam hati. Hal ini terkecuali jika seseorang itu bisu.


Selain itu, perkara-perkara berikut tidak memudaratkan (tidak mencacatkan) takbir jika


  1. Terputus nafas ketika menyebut Allaah dan Akbar kerana masalah pernafasan. Yakni berhenti sekejap (sekadar saktah), tetapi tidaklah berhenti terlalu lama untuk menyambung semula kalimah Akbar.

  2. Mewashalkan (sambung bacaan) kalimah Akbar dengan doa Iftihah, iaitu menyebut “Allaahu AkbaruLLAAHU AKBARU KABIIRAA....” Walaupun hal ini tidak memudharatkan, tetapi hukumnya makruh, kerana sunnah nabi adalah berhenti tatkala menyebut takbiratul ihram.Kalimah Allah dalam takbiratul ihram ialah lafaz al-Jalalah tetapi kaedah menyebut harakat (panjang sebutan 'laa') tidak boleh disamakan dengan kaedah hukum tajwid kerana di sini ia bukan sebahagian daripada kalimah yang menyamai ayat al-Quran. Bermakna, tidaklah dihadkan panjang sebutan huruf 'lam dan alif kecil (fathah)' di dalam kalimah Allah kepada dua harakat mengikut kaedah hukum mad Asli atau mad Thabi'e.------
Nota kuliah maghrib, Kitab Fathul Mu'in (muka surat 62), Ustaz Abd. Aziz Aroff, Masjid Al-Hidayah, 14 Jun 2009.

Tiada ulasan: