Selasa, Jun 16, 2009

Dan tulislah tanpa jemu-jemu

Mengapa kita harus menulis tanpa jemu-jemu?
Dalam al-Quran dinyatakan bahawa ilmu Allah amat luas.Katakanlah (whai Muhammad): Kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun Kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan. (109)

(Surah Al-Kahfi)Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan (menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (27)

(Surah Luqman)
Dan hendaklah kita menjadi penulis yang menulis perkara yang baik-baik dan bermanfaat kerana hadis nabi

man sanna hasanatan falahuu ajruhu min 'amaliha, wa man sanna sayyiatan falahuu ajruhu min 'amaliha.

(mafhumnya);
Sesiapa yang mencontohkan sesuatu kebaikan, maka diganjarkan pahala bagi contoh kebaikan yang dilakukannya. Dan sesiapa yang menunjukkan satu jalan kejahatan, maka dibalas (dosa) bagi kejahatan yang ditunjukinya.


Menulis adalah sebahagian daripada perkara yang boleh mempengaruhi pemikiran orang lain. Dan pemikiran akan membentuk kepercayaan yang akan diikuti. Maka tulislah yang baik-baik.Tiada ulasan: