Isnin, Jun 06, 2011

Mengambil matan al-Quran dari Syeikh Solah

Surau al-Islah Taman Kajang Mewah merupakan surau Jumaat berdekatan Syeksyen 7 Bandar Baru Bangi. Khutbah Jumaatnya dibaca dengan dwi bahasa sama ada Bahasa Melayu + Arab atau Bahasa Melayu + Inggeris. Untuk bahasa kedua, hanya rumusan khutbah yang dinyatakan untuk memahamkan jemaah luar negara.


Kuliah ilmu di surau ini juga aktif. Yang menjadi pilihan saya ialah kelas al-Quran secara Talaqi bersama Syeikh Solah Muhammad Zaki Muhammad Ibrahim. Beliau bertutur dalam bahasa Arab dan diterjemah oleh seorang ustaz lain. Pada 4 Jun 2011, saya mencatat nama sebagai pelajar lelaki yang keempat puluh. Saya baharu sahaja mengikut kelas ini secara rasmi. Kelas al-Quran ini diadakan setiap Sabtu selepas Subuh dan tamat sekitar jam 8 pagi.


Kelas pertama ini saya kira masih bertuah kerana Syeikh baharu sahaja memulakan bab awal iaitu sifat-sifat huruf. Kami diberi pendedahan sifat-sifat huruf bermula dengan hamzah, alif, ba, ta dan tha. Lima huruf terawal. Dalam bahasa Arab, terdapat 28 huruf tetapi dalam al-Quran huruf-huruf hijaiyyah ada 29. Tentu sekali yang baharu saya sedar, kita belajar muqaddam ketika kecil iaitu huruf lam alif dimasukkan dalam senarai huruf hijaiyyah hanya untuk menunjukkan bentuknya. Hal ini kerana huruf itu gabungan lam dan alif. Baharu saya tahu, dalam al-Quran alif dan hamzah adalah dua huruf berbeza dari segi sifat. Setiap huruf mempunyai sekurang-kurangnya lima sifat dan sebanyak-banyaknya tujuh sifat. Sifat huruf ada 17, dengan lima sifat mempunyai lawan masing-masing seperti syaddah (lawannya rakhawah), tafkhim (lawannya tarhiq), al-Infitah (lawannya Itbaq) – ini baru tiga yang dipelajari. Sifat-sifat lain hams, qalqalah, tawassut (sifat pertengahan antara syaddah dengan rakhawah) dan lain-lain.


Sebagai contoh, sifat alif yang mengandungi kedua-dua sifat berlawanan iaitu tafkhim dan tarhiq. Tafkhim (tebal) iaitu dibaca dengan tebal apabila huruf sebelum alif berbaris di atas (fathah) melibatkan 7 huruf (kha, ra, shod, dhodh, tho, zho dan qaaf) dan kalimah lafz al-Jalalah (Allah). Kami akhiri pengajian dengan mengambil matan ayat al-Quran bermula ayat pertama Juzuk kedua.Tiada ulasan: