Rabu, Julai 30, 2008

Siapakah yang berminat menjadi usahawan tekno?


Oleh: Naimisa

(Yang mengikuti Program Kesedaran CTAP pada 29 Julai 2008, Pusat Dagangan Terengganu).


INDUSTRI kandungan kreatif negara berada pada tahap yang agak memuaskan. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan kandungan kreatif alias content? Terma ‘Content ’ mengikut takrif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 seperti berikut: “Sebarang suara, teks, gambar pegun, gambar bergerak atau persembahan audio-visual yang lain, atau kombinasi kandungan yang telah dinyatakan; berupaya dimanipulasi, disimpan, diterjemahkan dan digabungkan secara elektronik.”
Industri kandungan kreatif terbahagi kepada enam kategori:
 Filem dan Telivisyen.

 Animasi dan pemodelan (modelling).

 Permainan berkomputer.

 Mobil.

 Interaktif.

 Audio

Pada tahun 2007, nilai pasaran industri kandungan kreatif adalah sebanyak RM648 bilion. Jika Malaysia ‘mencuri’ satu peratus daripada nilai pasaran tersebut, bermakna potensi pasaran industri ini bernilai RM6.48 bilion. Sehingga tahun 2010, Malaysia mensasarkan 900 syarikat bertaraf Malaysian Super Corridor @ MSC. Menurut statistik MDeC pada tahun 2005, terdapat 1400 syarikat berstatus MSC, tetapi jumlah ini termasuk syarikat multinasional yang berpangkalan di negara ini. Daripada jumlah itu, 16% (224) merupakan pemain utama dalam bidang kandungan kreatif.

Setelah melihat senario pasaran dan sasaran negara, pihak yang bertanggungjawab membangunkan industri kandungan kreatif menyediakan inisiatif untuk meramaikan penyertaan usahawan sesuai dengan moto MDeC ‘Keusahawanan Kerjaya Pilihan’. MDeC menawarkan program keusahawanan tekno melalui program Program Akademi Usahawan Tekno Kreatif (Creative Technoprenure Academy Programme – CTAP). Bakal usahawan perlu melalui beberapa peringkat sebelum menjadi ahli perniagaan bermula daripada Seminar CTAP - sehari, bengkel ‘Mulakan Perniagaan Anda Sendiri (SYOB) – enam hari, inkubasi (enam bulan). Selepas tempoh tersebut, usahawan yang dilahirkan diharap dapat memanfaatkan pengalaman untuk mengembang perniagaan. Perantis CTAP yang berjaya, akan diberi suntikan modal (geran juga dikenal sebagai Pre-seed Fund) RM150 000.00 untuk membuat prototaip perniagaan.

Namun begitu, bagi mana-mana usahawan sedia ada yang sudah memiliki pelan perniagaan boleh juga memohon Pre-Seed Fund, untuk membangunkan prototaip perniagaan. Permohonan Pre-seed Fund dibuka pada 7 – 27 Ogos 2008, kemudian Oktober 2008.Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada techpreseeed@mdec.com.my
atau telefon 03 – 8313 8000 (En. Mohd Shahidan).Berita tentang usahawan tekno.

Tiada ulasan: